Wednesday, 5 November 2014

Poutini Poutini


Poutini, Poutini
Ki te rua rere hä 

Aué kapa, aué kapa 
Ki te rua rere hä 

Ü atu ana, auahi ana 
Ü atu ana, auahi ana 

Kss hī, kss hī, kss hī, hā 
Kss hī, kss hī, kss hī hā
Hī! 

Consumed are the hordes
Dispatched to the pits
Rank upon rank
Into the hangi pits
Behold the smoke
Behold the smoke


Wednesday, 15 October 2014

Aotearoa


[English Translation:]

No matter if you’re near or far
We come from the land of God
No matter where you come from
We’ll fight for your freedom

I am the mountain, you are the sea flowing toward me
You are the river that runs through me, I am her she is me
Created from dust and sand, born to lead this land

Where we come from we were made to be strong
Our legacy will carry on
And if a piece of home
Resonates in your soul
Your journey will take you
Where you belong

No matter if you’re near or far
We come from the land of God
No matter where you come from
We’ll fight for your freedom

[RIA HALL:]
The heritage of this land is deep, we are it’s legacy
I am her warrior, I fight for thee, we have the victory
Born from blood and tears, I am stronger than fear

[TROY KINGI:]
We strive to move to our destiny 
we practice more than what we preach 
and if a piece of home resonates in your soul
your journey will take you where you belong 

No matter if you’re near or far
We come from the land of God
No matter where you come from
We’ll fight for your freedom

[NZ NATIONAL ANTHEM – MAISEY RIKA]

God of Nations at thy feet
In the bonds of love we meet
Hear our voices we entreat
God defend our free land!

No matter if you’re near or far
We come from the land of God
No matter where you come from
We’ll fight for your freedom

No matter if you’re near or far
We come from the land of God
No matter where you come from
We’ll fight for your freedom

No matter if you’re near or far
We come from the land of God
No matter where you come from
We’ll fight for your freedom

Wednesday, 18 June 2014

E karanga e te iwi e

Our tribe is calling to the people

who have just set foot on this marae

Bring with you the memories of all our dead

and so many tears spilling forth nation-wide.


Look at our people working across the land
spread out far and wide

Shaking is the ground, quivering is the sea.

Oh, the love and the pain within me.

The ground shakes and quivers, yeah!Wednesday, 7 May 2014

Poi action songs

Here it is girls!  
The link for the poi action's for 
Tihei Mauriora for you to practice.
Have fun!Thursday, 10 April 2014

Kapa Haka Karakia

E te Atua, 
ka timata a tatou mahi kapa haka, 
na reira ma te runga rawa tatau hei atawhai.
Amene
Dear Lord, we are beginning our Kapa Haka, bless us in this work.
Amen.


E te Atua, 
kua mutu a tatau mahi kapa haka, 
kia tau te rangimarie kei runga i a tatau.
Amene


Dear Lord, we have finished our Kapa Haka mahi thank you for your blessing.
Amen.

Thursday, 27 March 2014

EIAIE


E i a i e E i a i e
E i a i e E i a i e

Ngá iwi e 
(To all the tribes)
Ngá iwi e
(To all the tribes)

Kia kotahi rá 
(Let us all unite)
Te Moana Nui a Kiwa 
(We the peoples of the Pacific)

E i a i e E i a i e
E i a i e E i a i e

Kia mau rá 
(Let us hold fast) 
Kia mau rá 
(Let us hold fast) 

Ki te mana motuhake 
(To our independence, our sovereignty)
Me te aroha 
(And our compassion)

E i a i e E i a i e
E i a i e E i a i eWednesday, 26 March 2014

Kua Rongo Mai Koe


Kua Rongo

Kua rongo mai koe i te reo pohiri
E karanga ake nei e
E karanga ake ana i te ao whanui
Piki mai kake mai ra

No wai te reo no wai te mana
E karanga ake nei e
Ko te reo mana nui
ko te mana rongonui
Te kura o Pakuranga e
  
You have heard the welcome call
Calling to the wide earth
Welcoming
Welcoming
Whose voice, whose integrity is calling forth
It is the voice of great integrity, the renowned voice
Of Pakuranga School
E Minaka Ana
Kia kaha tātou
Ki te (HI!) kōrero Māori!

E minaka ana taku waha
Ki te kai a te rangatira,
Taku reo rangatira
Taku kuru pounamu tuku iho.

Mīharo kē ana
Ki tōna pakari kia ora
Tē memeha, te wairua
ki te kōrero Māori

Kia kaha tātou
Ki te kōrero Māori!

Let us be staunch
in speaking Maori!


I desire that
my talk be like that of a leader,
my noble language
my precious inheritance.

Astound me
with your maturity by
the evanescence, the spirit you show 
when speaking Maori.

Let us be staunch
in speaking Maori!

Toia Mai


Kaia:              Ā, tōia mai,
Koutou:       Te waka!
Kaia:              Ki te urunga,
Koutou:       Te waka! 
Kaia:              Ki te moenga,
Koutou:         Te waka!
  Ki te takoto rungai,
              Takoto ai,
              Te waka!
(Repeat until all manuhiri have arrived)
  Hi!      
Translation
Ah, drag it here
The canoe!
To the entry
The canoe!
To the berth
The canoe!
Up to the resting place,
Set it down.
The canoe! 

EPS Haka


Kaea:
Taringa whakarongo! Kia rite kia rite
Kia mau!
Katoa:
Hi
Ko mātou ngā toa
o te kura o Te Pāka Erema
Hi Ha Hi
Kaea:
Ko to mātou tutohinga matua
Katoa:
He whakamana i ngā tauira katoa

kia tae ki te panekiretanga ngā mahi katoa.

Ka Pioioi

\\

Ka pioioi1 e
Tohu aroha haukāinga

E hoki mai rā
Kia kite atu i tō iwi e.
E rotarota ana
E katakata ana mai rā.

Pūkana whetero mai
I te ihi ā ō mātua.

Kia kite atu ano
I tō ataahua ai kanapa
Pupuhi ai e te hau
Kapohia āku roimata.

Ka pioioi he
tohu aroha haukāinga.
This swaying dance
shows the love of your home-town people.

You've
 come back home,
to see your people.
There is gesturing and
laughing with joy at your return,

Eyes popping and tongues thrusting
from the energy of those performing.

I see again
your beauty gleaming there
caressed by the wind,
and my tears are snatched away.

This fluttering dance
shows your home-town people's love.


Pioioi emulates the flutterering flight of the fantail. This insect-catching bird is small and delicate, yet fearless and sociable.

Moteatea (chant)


Te Pou
(led by loudest, all pukana)
Te Pou
Te pou te pou
Te tokotoko i whenuku
Te tokotoko i wherangi
Tokia tukia
Ko te mumu ko te awha
Ko te mumu ko te awha
Ko te manihi kai ota
Takere panapana
Ka rau i runga
Ka rau i raro
Ka whai tamore i runga
Ka whai tamore i raro
Tena ko te pou
Tena ko te pou
Te pou o Rongo
No Rongo mauri ora
Ka ora e

Ka poipoia


Ka poipoia ahau             Let me be nurtured
E te po marino e             By the calm evening
He korowai o te Atua        The cloak of the Creator
Taku whare okioki             To my place of rest
Tera nga whetu korikoriko        The twinkling stars
Te marama taiahoaho          The shimmering moon
Hei hoa moku i te poho         That accompanies me
Taku whare okioki             To my place of rest
He kapua i te Ikaroa          A cloud in the Milky Way
Moku mo aku takahanga         For my despair
Hei hoa moku i te poho           That accompanies me
Taku whare okioki               To my place of rest
He kapua i te Ikaroa           A cloud in the Milky Way
Moku mo aku takahanga         For my despair
Hei hoa moku i te poho          That accompanies me 
Taku whare okioki              To my place of rest
Hei hoa moku i te poho         That accompanies me 
Taku whare okioki             To my place of rest

Tihei Mauriora


A tihei mauri ora                      I call to attention
A tihei mauri ora                      I call to attention
A hui e, täiki e                         All gathered here
Kia ora rä                                 Greetings 
Ngä röpü rangatahi                  To the young people
          Tautokohia ngä mahi               Who aid and support the work
    Hei hönoretanga ki te ao           Showing how to the world
       Haere mai e ngä iwi                 Welcome to all the people
Mauria mai rä te äwhina          Come with your help too
Ka tü te ihiihi                           Our pride and 
Ka tü te wanawana                  Self-esteem arise
Hei hönoretanga ki te ao          Showing how to the world

Tai ArohaKo te aroha anō he wai                       Love is like water 
E pupū ake ana                                 continually bubbling up 
He awa e māpuna mai ana                  a river that will keep flowing  

I roto i te whatū-manawa (x2)             from within the very seat of the emotions. 

Ko tona matapuna he hōhonu              From a very deep source 
Ā ina ia ka rere anō (x2)                    it will keep on rising

He tai timu                                       an ebb tide
He tai pari                                        an incoming tide
He tai ope                                        a forceful tide
He tai ora                                         a living tide 
He tai nui                                         a full tide.