Wednesday, 26 March 2014

Moteatea (chant)


Te Pou
(led by loudest, all pukana)
Te Pou
Te pou te pou
Te tokotoko i whenuku
Te tokotoko i wherangi
Tokia tukia
Ko te mumu ko te awha
Ko te mumu ko te awha
Ko te manihi kai ota
Takere panapana
Ka rau i runga
Ka rau i raro
Ka whai tamore i runga
Ka whai tamore i raro
Tena ko te pou
Tena ko te pou
Te pou o Rongo
No Rongo mauri ora
Ka ora e

2 comments:

Anonymous said...

Wow I love this song!

Anonymous said...

Wow I love this song!