Wednesday, 26 March 2014

Tihei Mauriora


A tihei mauri ora                      I call to attention
A tihei mauri ora                      I call to attention
A hui e, täiki e                         All gathered here
Kia ora rä                                 Greetings 
Ngä röpü rangatahi                  To the young people
          Tautokohia ngä mahi               Who aid and support the work
    Hei hönoretanga ki te ao           Showing how to the world
       Haere mai e ngä iwi                 Welcome to all the people
Mauria mai rä te äwhina          Come with your help too
Ka tü te ihiihi                           Our pride and 
Ka tü te wanawana                  Self-esteem arise
Hei hönoretanga ki te ao          Showing how to the world

No comments: