Wednesday, 6 May 2015

Whakaeke


Kaea: Tēnā i ruia
Kaea: Kōwai rā, Kōwai rā
Katoa: Ko mātou tēnei te hunga tamariki o Te Kura Erema
e takahi nei ki runga i te papa o te riri e
Kaea: A….Tūruki, tūruki
Katoa: Paneke, paneke
Kaea: Tūruki, tūruki
Katoa: Paneke, paneke

Katoa: ko Te Kura O Erema -  tau, tau, tau ana e...Hi!!

Leader: Who are we?
Group: We are the children of Elm Park school tramping along the stage of Tūmatauenga (god of war)
Leader: Strengthen and gather us
Group: We must move forward as one
Leader: Strengthen and gather us
Group: We must move forward as one
Group: We are the school of Elm Park standing here before yous …..Hii!


Ngā rau ō Erama


E nga iwi ka D toa D7  
ko nga rau / o G erama
e mihi E nei
e tangi E7 nei
karanga A mai ra
Tama:  (maranga mai)

Katoa: nga iwi e D D7  -
tena koutou
ka - Gto -oa
Ka tu ko-E tahi-
ta-nga E7 tatou
pa-ku-ra-nga   D e  - then G
pa-ku-ra-nga   D e  

Katoa to restart the waiata